ISBN 87 424 5014
E-bog

100,00 kr.

Poul Bernth

Tag da disse friske sange …

Den direkte anledning til denne bogs udgivelse er, at det i 1996 er 150 år siden Holger Drachmann blev født.
Disse digte er livsnær poesi, en renlivet lyrik, der bygger på de tre basale begreber i tilværelsen: Livet, døden og ikke mindst kærligheden.
Digtsamlingen er redigeret af Poul Bernth, der også har skrevet forordet og den korte introduktion om en af Danmarks største kunstnere.