ISBN 87 424 5013
E-bog

100,00 kr.

Poul Bernth

Axel Lind

Marinemaler, skribent, operasanger, globetrotter, museumsleder og mange andre titler kan føjes til Axel Linds navn, men den direkte anledning til denne bog har været hovedpersonens 90 års fødselsdag den 1. august 1997.
På trods af det spændende liv, denne mand har levet, er der hidtil kun skrevet en bog om ham, og den udkom i 1942. Mange mennesker, der på forskellig vis har været i forbindelse med dette spændende menneske – ikke mindst under besøg på hans livsværk, Grenen Kunstmuseum i Skagen – har efterspurgt en bog, der giver et billede af smededrengen fra Rådvad, der har oplevet og gennemført så meget.
Forfatteren Poul Bernth, som tidligere har skrevet bøger om Holger Drachmann, har udfra sit personlige, mangeårige bekendtskab med Axel Lind søgt at give et billede af dette komplekse menneske.